06-27566721/ 06-20652101   Fondo@gevenomgeven.nl

Wie we zijn


Mijn naam is Daniëlle Knipscheer, getrouwd en twee kleine kinderen. Na een decennium gewerkt te hebben bij de Dierenbescherming beschik ik over voldoende kennis en kunde op het gebied van fondsenwerving. Mijn specialisatie is collecteorganisatie. Het motiveert mij om projecten te realiseren die anders niet tot stand waren gekomen. Het proces van de doelbepaling tot aan het eindresultaat geeft mij energie om het maximale voor de opdrachtgever te bereiken.

 


Mijn naam is Jannette Ros, getrouwd en twee zoons in de leeftijd van 16 en 18 jaar. Ik heb ruim acht jaar bij de Dierenbescherming gewerkt en ben intensief betrokken geweest bij de collecteorganisatie. Zelf ben ik ruim 25 jaar wijkhoofd en collectant geweest voor de Dierenbescherming in mijn eigen woonplaats en ken dus beide kanten van het collecteren: het organiseren en het uitvoeren. Omdat ik mijzelf graag wil blijven inzetten voor dierenwelzijn heb ik samen met Daniëlle besloten om een fondsenwerfbureau op te richten. Met Fondo willen we dierenopvangcentra helpen om geld binnen te halen om de exploitatie rond te krijgen. Wij willen dit doen door te assisteren bij de collecteorganisatie, bedrijfssponsoring en evenementenorganisatie