06-27566721/ 06-20652101   Fondo@gevenomgeven.nl

Wat we doen


Organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen of dieren of voor een verbetering van het milieu en de natuur hebben het financieel vaak niet makkelijk. Zij vinden het lastig om fondsenwerving onder te brengen in de organisatie, vaak ontbreekt de tijd en expertise om dit te organiseren. Fondsenwerving werkt het beste als het professioneel en structureel wordt aangepakt. Fondo richt zich hierop.

Onze doelgroep zijn non-profit organisaties en goede doelen, de focus ligt op dierenwelzijnsorganisaties. Denk hierbij aan dierenasielen, dierenambulances en dierenopvangcentra. Hoewel de doelgroep waar Fondo zich op richt geen winstoogmerk heeft, hebben zij wel inkomen nodig. Eigen inkomsten en donaties zijn over het algemeen onvoldoende voor een gezonde exploitatie. Fondsenwerving is hierdoor noodzakelijk.

In de non-profit branche is een ontwikkeling waarneembaar dat mensen zich steeds minder voor langere tijd aan een goed doel willen verbinden en in toenemende mate on-demand keuzes maken. Steeds vaker geldt: hoe specifieker, hoe beter, de lokale en regionale fondsenwerving is in opkomst. Fondo speelt in op de ontwikkelingen in de markt en biedt verschillende diensten aan: collecteorganisatie, bedrijfssponsoring en evenementenorganisatie.

De ambitie van Fondo is om met ervaring, daadkracht en plezier onze doelgroep te ondersteunen bij het behalen van de financiële doelen. Wij denken mee over hoe we de fondsenwerving zo succesvol mogelijk kunnen laten verlopen en nemen de volledige uitvoering hiervan voor onze rekening. Dit kan op eenmalige projectbasis zijn, maar ook op jaarlijkse terugkerende basis, zoals bij de collecteorganisatie.