06-27566721/ 06-20652101   Fondo@gevenomgeven.nl

Fondsenwerving met focus op dierenwelzijn

    Collecteorganisatie

De specialiteit van Fondo is het organiseren van collectes. Wij kunnen de organisatie van A tot Z uit handen nemen. Ook is het mogelijk om een deel van de collecte uit te besteden zoals het werven van collectanten.

Wij hebben diverse collectes georganiseerd, van een nieuwe collecte die volledig opgezet moet worden, het opzetten van een deelgebied tot alleen het werven van collectanten. 

Is er behoefte aan het opzetten of upgraden van de collecte neem dan contact met ons op.
Fondsenwerving

Fondo zet zich in om verschillende manieren de fianciele situatie van de opdrachtgever te versterken.

Donateurswerving                                                   Donateurs zijn over het algemeen erg trouw en voelen een verbondenheid met de stichting. Met alleen een focus op het werven van nieuwe donateurs laten organisaties veel kansen liggen. Via de bestaande donateurs kunnen de inkomsten verhoogd worden, door meer te geven of de frequentie te verhogen. Een eenmalige donateur kan worden omgezet naar een structurele donateur, om vervolgens het geefgedrag van een structurele donateur weer naar een hoger niveau te tillen.

Vermogensfondsen
Het aanvragen van fondsen is vaak complex en kost veel tijd. Fondo heeft ervaring en de juiste contacten voor het aanvragen van fondsen voor grote en kleine projecten. Denk bijvoorbeeld aan het renoveren van een dierenverblijf of het financieren van het inrichten van een dierenambulance.

We houden nauw contact met de fondsen waarbij we de aanvraag indienen. Bij een afwijzing wordt gekeken naar andere mogelijkheden. Bij een toekenning zorgen wij voor de daadwerkelijke afhandeling.

Legaten
Een legaat kan een grote bron van inkomsten zijn. Veel organisaties vinden het lastig om op een actieve en structurele manier legaten te verkrijgen. Met name alleenstaanden bestemmen hun nalatenschap (voor een deel) voor een goed doel.

Fondo kan op een integere manier een bijeenkomst organiseren om de doelgroep te informeren over de mogelijkheden tot nalaten. Andersom is het ook een mogelijkheid om het goede doel bij de notarissen in de regio onder de aandacht te brengen.

Neem contact met ons op om meer informatie te krijgen over de verschillende vormen van fondsenwerving.Sponsoring

Fondo biedt zich aan als bemiddelaar waarbij een organisatie optreedt als geldschieter voor een vereniging. 

Hoksponsoring                                                       Opvangcentra trekken veel bezoekers. Door middel van hoksponsoring kan een bedrijf zijn bijdrage zichtbaar maken,door op het dierenverblijf een bordje op te hangen. Hierop staat de bedrijfsnaam en het logo.

In sommige gevallen komen bezoekers niet direct bij de dierenverblijven, dan kan een groot bord of een ‘fondoboom’ met de bordjes worden gemaakt. Deze wordt bij de ingang van het opvangcentrum geplaatst. Uiteraard is dit laatste ook mogelijk bij dierenambulances.

Belettering auto                                                   Autobelettering is een duidelijke en voordelige manier van reclame maken. De dierenambulance of bedrijfsauto is veel op de weg en daardoor voortdurend zichtbaar. Er zijn veel mogelijkheden om de auto van effectieve reclame te voorzien. Van heel bescheiden tot een blikvanger. 

Fondo overlegd de wensen bijvoorbeeld grootte en plaats belettering, zoekt een passende bedrijfssponsor en regelt de daadwerkelijke belettering.

Sponsoractie
De mogelijkheden voor een sponsoractie zijn erg groot. Fondo kan naar wens een actie uitdenken en opzetten. De actie moet passen bij het opvangcentrum of bij de dierenambulance en het werkgebied. Denk bijvoorbeeld aan een sponsloop, een statiegeldactie, veiling of rommelmarkt.

Voor meer informatie over sponsoring neem contact met ons op.